Predikan från vårt 150års jubileum

Predikan 16 oktober 2011

150 år!

Smaka på det en stund… …150 år!

I 150 år har den här baptistförsamlingen funnits.

I 150 år har församlingen också uträttat mycket och det finns mycket i vår historia som vi kan vara stolta över även om det onekligen också finns ett och annat misslyckande också.

Då jag funderat över vad jag ska predika om den här söndagen har tankarna vandrat än hit och än dit. Önskemålen har från olika håll varit att jag ska rikta in mig på nästkommande 150 år.

Alltså att jag skulle ha ett fokus på framtiden.

Vid tillfällen av det här slaget tänker jag mig att man som predikant kan falla i två stora fällor.

Den ena är att nostalgiskt titta tillbaka till den grad att man fastnar i det förflutna och därmed förmedlar man också att glansdagarna är förbi.

Den andra gropen är att man tar ett ambitiöst sikte på framtiden utan att bry sig om vad som varit tidigare.

Gör man det förlorar man riktmärken och urskiljningsförmåga.

Risken är då att man likt en livscoach ritar upp metoder, riktlinjer och enkla knep som ska ge församlingen stegrad framgång.

Ett exempel på detta vore om jag kopierade lite tankar och metoder från någon känd församlingsutvecklare som Rick Warren eller gav mig på att tala likt en företagsinspiratör.

När jag brottades runt dessa funderingar började det övergripande temat för min predikan att formas. Jag fastnade för det här med att vi ska vara så duktiga på allting numera.

Vi lever i ett samhälle där alla ska vara bäst på allt.

I tidningarna haglar det tips om hur vi ska bli framgångsrika, smala och lyckliga.

Dessa bedrifter ska helst ske på 40 dagar och inte vara speciellt svårt om man följer instruktionerna.

Inspiratörer och livscoacher som ska lära oss andra hur man blir vinnare utgör en hel industri.

Självhjälpsböcker, glansiga tidningar, TV-program, föreläsningar, radiopaneler osv…

Att det här med att vara framgångsrik på alla områden får ett enormt utrymme i media påverkar inte bara samhället i stort utan även kristna sammanhang.

Vi luras att tro att det är möjligt att vara hälsosamt smal, perfekta föräldrar, framgångsrika i våra yrken, lyckas i våra relationer och till på köpet ha perfekta hem.

Vi blir itutade att vi kan allt detta om vi bara gör rätt.

Alla kan bli rika, om de bara vill det nog mycket och gör på rätt sätt.

Alla kan må bra och vara friska.

Alla kan ha ett vackert hem.

Alla kan drilla sina barn att lyckas.

Alla dessa tankar förgiftar oss.

Sanningen är den att ingen människa når upp till alla dessa mål och förväntningar.

Ibland misslyckas vi.

Ibland drabbas vi av saker som står utanför vår kontroll.

Tror vi ens lite på att vi kan och ska vara den övermänniska som vi på så många sätt uppmanas att vara kommer vi inte bara att känna oss rätt misslyckade.

Vi kommer även att slösa massor av energi och tid på sådant som inte är bestående.

Vi har inte bara blivit lurade att tro att den perfekta människan är något alla kan vara.

Vi har också fått för oss att den perfekta församlingen kan uppnås om vi slänger pengar på våra bekymmer genom att köpa in koncept för hur vi ska bli lyckade församlingar med ständigt växande medlemsantal. Men detta återkommer jag till.

Åter till framgångsmänniskan.

Jag kommer ”hör och häpna” att använda mig av en del texter som kyrkoåret anger för den här söndagen men också en del andra texter.

Vi går till predikaren.

Texten vi ska läsa berör hur vår hälsa och styrka är något som överger oss med åren.

Pred 12:1-7

1Tänk på din skapare i din ungdom,

innan de onda dagarna nalkas,

de år som ingen glädje har att ge,

2då solen och ljuset slocknar

och månen och stjärnorna,

då regnet följs av nya moln.

3Det är den dag då husets väktare darrar

och de starka männen sviktar,

då malerskorna slutat mala – de är för få –

då det mörknar för dem som ser ut genom fönstren,

4då dörrarna mot gatan stängs till,

då ljudet från kvarnen dämpas,

stämman blir tunn som en fågels

och sångrösten mister sin klang,

5då man bävar för en backe

och för fasorna på vägen,

då mandelträdet lyser vitt,

gräshoppan släpar sig fram

och kaprisfrukten mist sin kraft,

då människan går till sitt eviga hem

och gråtarna väntar på gatan,

6ja, innan silvertråden slits av

och guldskålen brister,

kruset krossas vid källan

och brunnshjulet går i bitar;

7då stoftet återvänder till jorden, sitt ursprung,

och livsanden återvänder till Gud, som gav den.

Jag tycker det här är en bitterljuv beskrivning av hur det är att åldras.

Språket är poetiskt vackert och träffande.

Det här livet varar inte för alltid och vår hälsa är något skört.

Hur mycket tid vi än lägger ner på motion och rätt kost räddar det inte in oss i evigheten.

Motion och god kost är bra, men det är Jesus som är vägen till det eviga livet.

Det kan ju vara värt att ha i åtanke när vi värderar hur mycket tid vi lägger på våra kroppar i förhållande till vår frälsare. Givetvis kan Jesus vara med även på motionsrundan, men det kan vara en tanke att fundera på.

Det finns mycket i livet som är viktigt och bra men att vara en vinnare räddar oss inte in i evigheten.

Vi kan kämpa för framgång hur mycket vi vill.

Även om vi blir rika, smala och lyckade är detta inte bestående.

Vi kan som människor bygga våra liv på många saker som i sig själva är bra men inte bestående.

Livet kan kretsa runt karriär.

Det kan kretsa runt familj.

Det kan kretsa runt hälsa.

Det kan kretsa runt många saker som i sig är goda.

Vi kan följa många kloka ord och metoder men de räcker inte för att bära oss ända in i evigheten.

Vi går till Matteus 7

matt 7:24-27

24Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund.

25Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund.

26Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand.

27Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade och raset blev stort.”

Det är alltså av avgörande vikt att vi lever som lärjungar.

Att vi tar till oss Jesu undervisning och strävar att leva efter den. Frälsningen är något vi får utan att vi presterar, men vårt lärjungaskap är beroende av att vi känner den mästare vi följer.

Det är lätt att snöa in på sådant som kan tyckas viktigt här och nu men som inte har någon vikt för evigheten.

Vi ska gå till ytterligare en av kyrkoårets texter.

Vi kan slå upp Lukas 16

Luk 16:19-31

19Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde i fest och glans var dag.

20Men en tiggare som hette Lasaros låg vid hans port full av sår

21och önskade att han fick äta sig mätt på resterna från den rike mannens bord. Hundarna kom till och med och slickade på hans sår.

22Så dog tiggaren och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också han och begravdes.

23I dödsriket, där han pinades, lyfte han blicken och fick långt borta se Abraham, och Lasaros vid hans sida.

24Då ropade han: ’Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lasaros att doppa fingerspetsen i vatten och fukta min tunga, jag plågas här i lågorna.’

25Men Abraham svarade: ’Kom ihåg, mitt barn, att du fick ut ditt goda medan du levde, liksom Lasaros sitt onda. Nu har han funnit tröst här, medan du plågas.

26Dessutom gapar det en klyfta mellan oss och er, för att de som vill ta sig över från oss till er eller från er till oss inte skall kunna göra det.’

27Mannen sade: ’Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus.

28Jag har fem bröder, och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till detta plågornas ställe.’

29Abraham sade: ’De har Mose och profeterna. De kan lyssna till dem.’

30Mannen svarade: ’Nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig.’

31Men Abraham sade: ’Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda.’”

Tiden att ta emot frälsningen är begränsad till den tid vi vandrar här på jorden.

Därför är det viktigt att vi har ordning på våra prioriteringar.

Steve Jobs som avled förra veckan sa en gång att det inte var värt något att vara rikast på kyrkogården.

Det ligger något i det.

Vi kan samla en och annan framgång här i livet, men vad är det som räknas i längden?

Det finns influenser inte minst från USA som vill peka på att Kristen tro ska löna sig.

Alltså att Gud välsignar oss med exempelvis ekonomisk framgång.

Paulus har något att säga om detta.

1 tim 6:6-12

6Och visst ger religionen god lön om man nöjer sig med det nödvändiga,

7för tomhänta kom vi till världen och tomhänta skall vi gå ur den.

8Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda.

9De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång.

10Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.

11Men du som tillhör Gud, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

12Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen.

I en och annan församling har det smugit in tankar om att Gud ger oss framgång i livet om vi bara tror nog mycket och ber på rätt sätt.

Detta är inte något vi ska ta efter.

Att som kristna köpa de ideal som pressas på oss utifrån är farligt.

Ska man vara en kristen ska man vara beredd på lidande, inte framgång.

Vårt hopp är ett evighets hopp och ett orubbligt stöd här och nu, men det är inte en garanti för välgång i livet.

Nu går jag över från att titta på hur individer färgas av framgångskulturen och flyttar fokus till församlingar.

En annan tendens som jag tycker mig se bland kristna är att man med ett visst mått av avund ser på församlingar som ”lyckas”.

Från dessa församlingars mönster gör man ansatser för att forma den egna verksamheten och församlingen så att man ska kunna kopiera framgången.

Detta skiljer sig inte speciellt mycket från individen som köper en bok om hur man lyckas.

Här är det bara överfört till församlingen.

Jag tror absolut att det finns lärdomar att dra från andra församlingar.

Min övertygelse är dock att församlingar behöver färre metoder och strategier.

Det vi behöver är ett fullständigt fokus på Jesus.

Jesus är den evigt bestående källan till nåd och förlåtelse.

Tar vi vara på vår relation till vår frälsare färgar det oss, våra relationer och vår församling som helhet.

Väckelse är inte något som kan kopieras eller återskapas utifrån modeller.

Väckelse är det som uppstår då många individer vaknar, ruskas om och möter Jesus på djupet.

Väckelse handlar inte om stjärnpredikanter, megakyrkor eller marknadsföring.

Väckelse bygger på individers längtan efter och upptäckt av frälsningen från Golgata.

Människor kommer till tro en och en.

Därför bör vi som kristna ta vårt ansvar och möta våra vänner, släktingar, arbetskamrater och grannar utifrån missionsbefallningen.

Våra ord och våra handlingar är för många det enda evangelium de hör.

Tro kommer av predikan, det är sant.

Men den predikan kommer inte bara från en talarstol i en kyrka, utan också från varje kristens liv.

Får Jesus lysa genom dig till din omgivning kan det ha större verkan än du anar.

Jag fick senast i onsdags höra om hur en kvinna som kommit till tro fick vara startskottet för att hela

hennes familj skulle göra det samma.

Att leva ut sin kristna tro gör saker med vår omgivning glöm inte det.

Livet är begränsat men frälsningen är evig.

Låt oss som församling gå in i framtiden med ett förnyat och förstärkt fokus på Jesus.

Låt oss investera vår energi i det som är evigt och bestående.

Låt oss leva våra liv så nära Kristus att vår omgivning kan känna det.

Låt oss återupptäcka våra biblar och den längtan som en gång ledde oss till Jesus.

Låt oss skala av alla kraven på att vara lyckade och finna frid och vila i Kristi frälsande nåd.

Låt oss med Den Helige Andes ledning vara vittnen om Jesus till vår omgivning.

Annonser
Publicerat i Predikningar, Skorped, Tro

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: