Kristi seger förvandlar mig.

Kristi seger förvandlar mig!

”Kristi seger förvandlar”, har varit rubriken för våra gemensamma gudstjänster denna vecka.
Vi började med att se på hur Kristi seger förvandlat historien.
Vi gick sedan vidare och såg på hur Kristi seger förvandlat världen och församlingen.
Idag har vi kommit ner på individ nivå.

Kristi seger förvandlar mig!

Vad betyder då Kristi seger för oss som individer?
Vad innebar det för dig och mig personligen att Jesus dog och uppstod för oss?

Ta några sekunder till att tänka på vad Kristi seger betyder för dig personligen.

Jag ska läsa en text för er som sammanfattar den juridiska betydelsen av Kristi seger.

Rom 5:12-21
12Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden, och så nådde döden alla människor därför att de alla syndade.
13Redan före lagen fanns alltså synd i världen, men synd räknas inte där det inte finns någon lag. 14Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte gjort sig skyldiga till en överträdelse som Adams. Och Adam motsvarar honom som skulle komma,
15men överträdelsen kan inte jämföras med nåden. Om alla dog genom en endas överträdelse, så har nu alla fått del av Guds överflödande nåd, nådegåvan som bestod i en enda människa, Jesus Kristus.
16Och följderna av en enda mans synd kan inte jämföras med denna gåva. Ty domen följde på vad han ensam hade gjort och blev fällande, men nåden följde på mångas överträdelser och innebar ett frikännande.
17Om en enda mans överträdelse betydde att döden fick herravälde genom denne ende, så skall nu i stället de som blir rättfärdiga genom nådens överflödande rika gåva leva och få herravälde tack vare en enda, Jesus Kristus.
18Alltså: liksom en endas överträdelse ledde till fällande dom för alla människor, så har också en endas rättfärdiga gärning lett till frikännande och liv för alla människor.
19Liksom en enda människas olydnad gjorde alla till syndare, så skall en endas lydnad göra alla rättfärdiga.
20Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden än mer,
21och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, skall därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår herre.

Vi är alla syndare som gått miste om vår rättfärdighet.
Vi har genom synden förlorat vår ursprungliga relation till Gud.
Vi har därigenom också förlorat nåden och livet som är evigt.
Vi människor har som grupp och individer satt oss själva i ett läge där vi inte längre kan finnas inför Guds ansikte.
Vi gjorde oss själva till Gud och förkastade den som skapat oss och älskar oss.

I det läget har människan inget att komma med för att köpa tillbaka sin rättfärdighet.
Människans böjelse för det onda gör oss oförmögna att vara alltigenom goda och rättfärdiga.
Om du tvivlar på detta ber jag dig att ta en titt på hur vi människor behandlar varandra.
Hur vi gång på gång misslyckas med att möta Gud och varandra utifrån kärlek.

Kyrkofadern Augustinus framhåller en rätt negativ syn på människan, som jag är beredd att skriva under på.
Människan är alltigenom fördärvad och kan inte på något sätt rädda sig själv från sina synders yttersta konsekvens.

Nu kanske det här låter mörkt och hopplöst.
Men det är det inte.
För trotts att vi själva inte kan göra oss rättfärdiga inför Gud är inte hoppet ute.
Gud har nämligen omsorg om oss trotts att vi i generation efter generation förkastat honom och brutit mot de bud och förbud han inrättat för vårt bästa.

I Jesus visar Gud att hans kärlek till mänskligheten är gränslös.
Kristus tar nämligen på sig mänsklighetens skuld och utstår den dom som vi själva dragit över oss.
Han gav sitt liv för mig och för dig.
Han som är alltigenom rättfärdig gick in i vårt ställe.
På detta sätt öppnar Gud vägen för oss och undanröjer den barriär som våra synder skapat mellan oss och honom.

Vi blir alltså räddade och rättfärdiga genom vad Gud gör för oss.
Vår ställning inför Gud förvandlas genom Kristi seger.
Den som tror blir inte räddad på grund av sina egna prestationer.
Räddningen består av nåden från Kristi offer.

Joh 3:14-18
14Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste Människosonen upphöjas
15för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv.
16Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.
17Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.
18Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn.

Jesus Kristus som vi tror på har alltså genom sin seger på korset förvandlat vår ställning inför Gud.
Av nåd har vi fått förlåtelse och får kalla oss för Guds barn.
Tack vare den nåden har vi ett evighetshopp och en öppen dörr till fadern.

Den gåva vi fått är av enorma mått.
Men vår vandring med Kristus slutar inte med att vi kommer till tro och tar emot frälsningen.
Det är bara början på ett lärjungaskap.

Jesus visade genom sitt liv och sin undervisning hur vi bör leva och tjäna Gud.
Vi har fått ett uppdrag att vandra i Jesu fotspår.
Att sprida evangeliet, döpa och göra lärjungar.

Att alltid göra vad Jesus hade gjort är något ingen av oss kan hoppas på att lyckas med.
Men om vi strävar att helgas och komma vidare i vårt lärjungaskap och inte ger upp, även om det ibland blir fler steg bakåt en framåt, kan vi i någon grad få förmedla Kristus genom våra ord och handlingar.

Snacka om hedersuppdrag.
Det är dock ett uppdrag som ibland kostar oss något.
I dessa lägen måste vi minnas att vi inte längre lever för oss själva.

Jag ska nu läsa några stycken som visar på den förvandling som Kristi seger kan leda till i våra liv.

Ef 4:17-24
17Därför besvär jag er för Herrens skull: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomhet, 18deras förstånd förmörkat, och de står utanför det liv som Gud ger därför att de behärskas av okunnighet och är förstockade i sina hjärtan.
19Utan någon skamkänsla ger de sig hän åt utsvävningar och lever ett alltigenom orent och själviskt liv.
20Men så är det inte med er. Ni har lärt känna Kristus –
21såvida ni nu har hört om honom och undervisats om honom efter den sanning som finns hos Jesus.
22Därför skall ni sluta leva som förut; ni skall lägga av er den gamla människan, som går under, bedragen av sina begär.
23Se till att ni förnyas i ande och förstånd
24och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till.

Oj, hur svårt är det inte att ständigt förnyas till ande och förstånd.
När vi läser texter av det här slaget får vi nästan ångest.
Hur ska jag klara av att leva utan misstag och brister som döljer Jesus?
Sanningen är nog den att det är en ribba vi inte når upp till på den här sidan evigheten.
Men den utgör ett mål som vi bör kämpa för att uppnå.
För så länge vi inte gett upp och kastat in handduken, kan Gud jobba med oss och hjälpa oss framåt.

Kol 3:1-17
1Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe där Kristus sitter på Guds högra sida.
2Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden.
3Ni har ju dött, och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud.
4Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.
5Döda därför det jordiska hos er: otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskheten, detta avguderi.
6Sådant framkallar Guds vrede,
7och det fyllde även er tillvaro när ni levde mitt uppe i det.
8Men nu måste också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skändligheter som kommer ur er mun.
9Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor
10och klätt er i den nya, som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare.
11Då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla.
12Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.
13Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta.
14Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet.
15Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet.
16Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan.
17Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom.

Då vi ändå drar i den här tråden läser vi också Gal 2:19-21

Gal 2:19-20
19Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus,
20men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig.

Som lärjungar lever vi inte längre av oss själva och för oss själva.
Det är Kristus som lever i oss.
Vi har i dopet dött med Jesus och uppstått med honom till ett nytt liv i honom.

Kristi seger förvandlar oss.
Genom hans död och uppståndelse förvandlas vi.
Vi går från att var förlorade söner och döttrar till att vara Guds barn.
Vi går från att leva med våra egon som drivkraft till att leva för Gud.
Då vi lever i våra dop pågår en ständig helgelseprocess som innebär att Gud ständigt jobbar med oss.
En ständigt pågånde förvandlingsprocess som gör oss mer lika vår frälsare.
I detta lärjungaskap får vi inte bara följa Jesus, vi får också tjäna honom genom att utföra det uppdrag han gett oss i missionsbefallningen.

Kristi seger förvandlar, historien, världen, församlingen, dig och mig.

I och med Jesus seger förändrades och förvandlades allt.
Genom en mans synd i tidens början gick allt förlorat, men genom Kristi seger kom vår räddning.

Publicerat i Predikningar, Skorped

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: