Följ mig!

20130609-152754.jpg

”Följ mig!”

För den som mött Jesus borde det vara en självklarhet att följa honom.
Samtidigt ser jag hur vi kristna får svårare och svårare att leva efter den uppmaningen.

Vi blir distraherade av alla intryck och prioriteringar som gör anspråk på vår uppmärksamhet.

Det finns massor som i sig är gott, som vi kan lägga ner vårt hjärta och vår tid på.

Det finns också mycket som framför allt upptar vår tid, utan att tillföra något i våra liv.

Men det finns bara en relation som förvandlar hela vårt liv och öppnar evigheten för oss.

Bara en vars blotta närvaro formar oss till det bättre.

Bara en som kan lysa genom oss till andras räddning.

Vare sig du inte kommit till tro ännu, eller varit kristen länge, så är du kallad att leva och vandra med Jesus.
Huruvida den kallelsen blir verklighet i din vardag eller ej, hänger på ditt svar på Jesu uppmaning att följa honom.
När Jesus kallar till sig lärjungar använder han ofta orden ”Följ mig”.
De orden riktas inte bara till lärjungarna som vi möter i nya testamentet.
Orden riktas till varje människa och samtidigt gäller uppmaningen, ”Följ mig”, dig personligen.

Vi ska ta oss tillbaka till när Jesus kallar de första lärjungarna.
Ett par av dem följde först Johannes döparen, men valde att följa Jesus, när Johannes lät dem veta vem Jesus var.
Vi går till Joh 1:35-46

Joh 1:35-46
35Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar.
36När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sade: ”Där är Guds lamm.”
37De båda lärjungarna hörde vad han sade och följde efter Jesus.
38Jesus vände sig om, och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville.
De svarade: ”Rabbi (det betyder mästare), var bor du?”
39Han sade: ”Följ med och se!” De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen.
40Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus.
41Han träffade först sin bror, Simon, och sade till honom: ”Vi har funnit Messias” (det betyder Kristus).
42Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sade: ”Du är Simon, Johannes son. Du skall heta Kefas” (det betyder Petrus).
43Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen.
Då träffade han Filippos.
Han sade till honom: ”Följ mig!”
44Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus.
45Filippos träffade Natanael och sade till honom: ”Vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son, från Nasaret.”
46Natanael sade: ”Kan det komma något gott från Nasaret?”
Filippos svarade: ”Följ med och se!”

Jesus säger ”Följ mig!”
I dessa två ord ligger livsavgörande information.

Genom att Jesus tilltalar dig med orden, ”Följ mig!”, framgår det att du är personligt inbjuden.
Han vill att du ska slå följe med honom.

Det är också tydligt att han inte vill vara en bland många andra du följer.
Han säger inte, ”följ mig också”.

Vi lever i ett konstant brus av röster som påstår sig veta hur vi bäst ska leva våra liv.
Bloggar, tidningar, radio, TV och grannskapet är fyllt av människor, som med sina råd och olika expertiser, gör anspråk på att kunna göra oss framgångsrika, smala, friska, rika och lyckliga.

Hur många är inte rubrikerna som utlovar den perfekta kroppen, goda relationer och framgång på olika sätt?
”Följer du bara tre enkla steg så kommer allt att ordna sig.”

Skulle vi tro allt vi hörde på de här området, innebär det att vi kan vara perfekta, om vi bara följer experternas råd.
Följer jag bara alla stegen har jag ett långt och lyckligt liv framför mig.

Livet är inte så enkelt.
Visst kan vi uppnå ett och annat genom att ta till oss andras råd på olika områden, men det ger oss inte livets djupaste mening.
Ett liv som går ut på att ha det lika bra, eller bättre än grannarna, gör oss inte mer lika Kristus.
Det får oss snarare att förlora fokus på Jesus, för att vår vardag är för fylld av mänskliga ribbor, som vi hela tiden ska ta oss över.
Till detta kommer också den öronbedövande strömmen av råd och tipps om hur vi uppnår lycka.

Låt oss se igenom det ytliga i detta.
Låt oss genomskåda hur alla dessa intryck och krav tar vår ork och vårt fokus från den väg och den herde som har verkligt värde.

Det är bara genom Jesus som vi blir räddade.
Det är bara i relationen till honom som vi kan formas och förvandlas i riktning mot hans plan för våra liv.
Det är bara i hans kraft som vi kan vara och göra lärjungar.

Jesus gör anspråk på att vara den enda vägen som räddar oss och därför vill han att det först och främst är honom som vi följer.

Orden ”Följ mig” innebär också ett löfte om och en inbjudan till gemenskap med Gud själv.

Vilket erbjudande!

Jesus uppmanar och inbjuder lärjungarna att följa honom.
Lärjungarna uppmanar i sin tur andra att komma till Jesus.

Att bjuda in till gemenskapen med Jesus är en naturlig del av att vara en lärjunge.
Därför är det också viktigt att du låter detta erbjudande få spridning genom dig, istället för att det bara stannar hos dig.

Du är kallad till Jesus som löser dig från dina synders fängelse och räddar dig till evigheten, men du är också kallad att visa andra vem det var som räddade dig.

Du är kallad till att hela tiden formas efter Jesus själv och under er vandring mer och mer likna honom.

Kanske har du nyligen tagit dina första steg tillsammans med Jesus.
Då har du en lång och spännande resa framför dig.

Kanske har du vandrat med honom länge.
Dela då de vittnesbörd du samlat längs vägen och var ett föredöme för dem som är nya i tron och vad du gör, sluta inte vandra.

Kanske rusar du fram längs vägen med Jesus i glädje över att du fått allt förlåtet.
Låt den kärlek och nåd du upplever från Gud komma andra till del.

Kanske står du utmattad vid vägkanten med skavsår och mjälthugg.
Herren erbjuder dig platser att vila ut och samla kraft, så att du åter igen kan upptäcka nya delar av vägen med honom.

Kanske var det länge sedan du tog några nya steg tillsammans med Jesus.
Jesus räcker dig sin hand och erbjuder dig att på nytt få ta dina steg i takt med hans.

Kanske står du i ett vägskäl.
Se vilken riktning Jesus tar och följ honom.

Kanske har du släppt Jesu hand och i livets myller tappat bort honom.
Stanna då upp. Knäpp dina händer och sök honom, då finner han dig igen.

Kanske har du just återupptäckt vilket äventyr det är att få leva sitt liv i takt med Jesu steg och vart de stegen kan föra dig.

Under vandringen med Jesus växer vi och formas hela tiden, så länge vi är villiga till det.
Men det finns fällor som kan hindra vår vandring.

En är att vi kliver upp på frälsningens väg och nöjer oss med det.
”Ja, då var man frälst då.”
Sedan fortsätter man livet som vanligt, som om inget hade hänt.
Om vi kommer till tro på Jesus men sedan inte följer honom vidare längs vägen blir det svårt att växa vidare.

En annan fälla är att vi luras att vår tro är något privat som bara är till för oss själva.
Då blir vi religiösa konsumenter, mer än lärjungar.
Vi får del av många goda gåvor från Gud, men de är inte bara till för oss själva.
De är i hög grad till för att vi ska ge dem vidare, så att fler får del av de goda nyheterna om Jesus Kristus och räddningen som bara finns hos honom.

Ytterligare en fälla är att vi tror att vi inte skulle klara de uppgifter vi möter längs vägen.
Jesus har kallat oss att följa honom och när vi gör det är han också med oss.
Han har kallat dig till sin närhet och där är inget omöjligt.

Du är kallad och med det följer mycket.
I romarbrevet 8:28-30 läser vi.

Rom 8:28-30
28Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan.
29Ty dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild, så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder.
30Dem han i förväg har utsett har han också kallat, och dem han har kallat har han också gjort rättfärdiga, och dem han har gjort rättfärdiga, dem har han också skänkt sin härlighet.

Gud kallar oss alla till sig.
Svarar vi ja på den kallelsen blir vi tack vare Jesus Kristus rättfärdiga.
I mötet med honom blir vi också förvandlade.
Vi blir en ny skapelse som kontinuerligt formas till hans avbild.

Kallelsen ”Följ mig!” rymmer också många destinationer.

Vart är det Jesus vill att vi ska följa honom?

Slutgiltigt så ska vi följa honom hem till Fadern.
På vägen för han oss också till andra viktiga destinationer.
Vi får följa honom ut till våra medmänniskor.
Till dem som är i desperat behov av det livsförvandlande mötet med Jesus Kristus.
Vi får också följa honom till dem som hungrar, dem som sitter i fängelse, de som är sjuka, de som är ensamma.
Vi får också följa Jesus genom lidande, sorg, glädje och hopp.
Genom hela livet får vi vara Jesu reskamrater.
Han följer oss genom med och motgång.
Genom hopp och genom förtvivlan.
Genom styrka och svaghet.
Hela vägen går han med oss och genom hela livet kan han få lysa genom oss ut till vår omgivning.

Vare sig jag är sjuk eller frisk, gammal eller ung, kan min gudsrelation genomsyra hela mitt liv.
Lever du nära Jesus blir också ditt vittnesbörd om hans kärlek trovärdigt och naturligt.
Då får Jesus lysa genom ditt liv och dina ord rakt in i din nästas hjärta.

Du är kallad att följa Jesus ut till en värld som han älskar och som behöver räddning.
Du är kallad att formas till hans avbild.
Du är kallad att vara ett ljus i världen.
Du är kallad att älska din nästa därför att han älskar dig.
Du är kallad att förlåta.
Du är kallad att leva i världen, men inte av den.
Du är kallad att vara ett vittne och berätta vad du upplevt med Jesus.
Du är kallad att vara en av många delar i Kristi kropp.
Du är kallad att vara ett barn i Guds famn.
Du är kallad till det äventyr som det är att leva sitt liv tillsammans med Jesus.

Inför vissa uppgifter kan vi bli förskräckta, försagda och rädda.
Det kan vara skrämmande att tala om Jesus i sammanhang där man är ensam om sin tro.
Det kan kännas svårt att gå ut och göra lärjungar.
Det kan ta emot och kosta ett och annat att vara lärjunge.
Men det är aldrig ensamt, för Jesus har lovat vara med oss alla dagar.
Ditt liv med Jesus behöver inte stanna vid att du tror på honom.
Vi får också själva följa med honom genom livet och se och uppleva det goda han gör.

Vi ber

Publicerat i Predikningar, Tro
En kommentar på “Följ mig!
  1. […] om att varje kristen är kallad att följa Jesus, hem till Fadern och ut till medmänniskan. Predikan hittar ni här. Efteråt var det fika och […]

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: