Vad bygger din tro på?

Röst 001

jesus-christ_our-foundation-the_wide_t_nt
Jag vill börja med att ställa en fråga:

Vad bygger du din tro på?

Bygger den på människorna runt dig?

Bygger den på någon speciell teolog eller predikant?

Bygger den på lokal tradition och kultur?

Bygger den på dina känslor?

Bygger den på upplevelser från läger och konferenser?

Eller är kärnan och grunden för tron något annat?

Vi lever i en tid då det drar åt två olika diken.
Det ena diket är att man, i exempelvis predikan, censurerar och tar bort allt från bibeln som inte är i linje med samhällets åsikter.
Till på köpet vill man ta bort allt övernaturligt, så att ingen upplever kyrkan som konstig.
Det andra diket består i att det på både ett och annat ställe poppar upp rörelser, predikanter och självutnämnda profeter, som starkt betonar det spektakulära och mystiska i den kristna traditionen.
Dessa strömningar vinner i omgångar popularitet och påverkar även andra kristna sammanhang i sin närhet.
Jag tror starkt på den helige Andes direkta ledning och att Gud möter med oss starkt och personligt även idag.
Däremot känner jag mig skeptisk till en del av de ”profeter” jag hört.
Jag kan också känna att jag drar öronen åt mig när jag hör hur kristna beskriver de spektakulära upplevelserna som själva poängen med det kristna livet.

Nu och då möter jag undervisning som tar sig rätt stora friheter med bibelordet, eller som rent av inte innehåller något från bibeln över huvud taget.

Jag har stött på predikanter som överbetonar spektakulära upplevelser och personlig framgång, till den grad att det gör våld på evangeliet.

Jag har också mött predikanter som ivrigt tvättar bort allt som är övernaturligt i bibeln från sina predikningar.

Båda typerna tror jag sitter i farliga diken.

Den ene odlar en kultur som cirkulerar mer runt sensationsmakeri än att bygga en tro som håller oavsett om livet går bra eller dåligt för närvarande.

Den andre förminskar Jesus gudomlighet i sin iver att inte stöta bort någon lyssnare.

Båda dessa diken utgör risker för åhörarnas gudsbild, tro och lärjungaskap.
Men riktigt farligt blir det först om åhörarna saknar en stadig grund i sina biblar.

Är man väl bevandrad i hela bibeln och inte bara har koll på några favorit passager, ger det viss klarsyn.
Har man ett hyggligt grepp på bibeln som helhet och nya testamentet i synnerhet, finns en möjlighet att se igenom när en predikant, så som jag själv, börjar närma sig en dikeskörning.

Ett levande bibelläsande hjälper oss att lära känna Jesus, så som han framställs i evangelierna och det ger oss en möjlighet att själva och i de grupper där vi läser bibel tillsammans, korrigeras om det vi hört predikanten säga inte är helt hundra.
Vi slår upp Ordspråksboken 7:1-3

Ords 7:1-3
1Min son, håll fast vid mina ord
och bevara mina bud inom dig.
2Håll mina bud så får du leva,
bevara min lära som din ögonsten.
3Bind dem om dina fingrar,
skriv dem på ditt hjärtas tavla.

Lär känna Gud genom din bibel, genom bönen och genom den kristna gemenskapen.
Lär personligen känna honom som gav sitt liv för dig.
Lev så nära honom i din vardag, att du kan känna när någon, som utger sig för att tala i hans namn, är ute på tunn is.
Det är många som gör anspråk på att förmedla spektakulära saker i Jesu namn, men alla visar sig trotts detta inte bära frukt som håller i längden.

Vi går till Matteus 7:22-29

Matt 7:22-29
22På den dagen skall många säga till mig: ’Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn?’
23Då skall jag säga dem som det är: ’Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare!’
24Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund.
25Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund.
26Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand.
27Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade och raset blev stort.”
28När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning,
29för han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda.

Jesus talar här om människor som gjort och upplevt spektakulära saker i Jesu namn, men som Jesus visar bort och kallar ondskans hantlangare.

Varför gör han det?

Jesus säger att man kan känna trädet på frukten.
Underverk, profeterande och utdrivande av demoner måste ju gå att se som god frukt?

Lärjungarna gjorde ju alla precis sånna saker i hans namn och de blev inte avvisade av Jesus.

Jesus säger det här i samband med att han varnar för falska profeter, profeter som gör en massa saker i hans namn, men som inte har honom som grund.

Vi kan bygga upp vår tro runt en massa olika saker och kalla det för kristen tro.
Men Jesus måste vara grunden och centrum för våra liv och vår tro.
Det är lätt hänt att kultur, tradition, form och norm blir viktigare än att vandra med Jesus.

Det är lätt att avfärda nya grepp i en församling, med hänvisning till att vi minsann aldrig gjort så tidigare.
Då har man stängt dörren för Gud att få göra något nytt, i och genom församlingen.

På samma sätt kan det vara lätt att avfärda allt som upplevs som gamla traditioner i en församling, med hänvisning till att det gamla inte hänger med i tiden.
Då löper man risken att förlora bärande traditioner som kan ha större betydelse än vi anar.

Vi dras så lätt med i det ena eller andra diket.
Antingen vill vi göra Jesus och församlingen så ofarlig och tillmötesgående mot samhällets normer, att församlingen helt urvattnas och tappar sin förmåga att vara ett ljus i världen.

Eller så dras vi med i sökandet efter stämningar och andliga kickar, mer för kickarnas skull än för Jesu skull.

Det är lite för lätt att tron byggs mer på rådande strömningar i samhället runt oss än på Jesus själv.

Det är för lätt för oss att först och främst vara lärjungar till predikanter, mer än vi är Jesu lärjungar.

Predikanter och religiösa strömningar svänger hit och dit, lika ofta som vinden växlar.
Samhällets normer och värderingar gör det samma.
Därför utgör de inte någon fast grund.
De räcker inte alls till för att kunna vara en fast grund, en grund som vi kan bygga våra liv på.

Jesus däremot är alltid den samme.
Det sker ingen växling i honom.
Han är konstant och stabil.
Han är den enda klippa som är fast nog för oss att bygga våra liv på.
Han är inte bunden av kultur eller tradition.
Han håller när allt annat i våra liv rasar.
När samhället, predikanter och vänner sviker, så står Jesus kvar.

Den tro och den övertygelse, som utgör grunden för allt det som vi bygger under våra liv, är oerhört viktigt.
Paulus anknyter till det här i 1 Kor 3:10-15

1 Kor 3:10-15
10Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger.
11Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus.
12På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm,
13och det skall visa sig hur var och en har byggt. Den dagen skall avslöja det, ty den kommer med eld, och elden skall pröva vad vars och ens arbete är värt.
14Den vars byggnad består skall få lön.
15Den vars verk brinner ner skall bli utan. Själv skall han dock räddas, men som ur eld.

Jesus är grunden.
Vår frälsning och vår räddning bygger helt på honom.
Men vi kan också under våra liv bygga vidare på den frälsande grund som Jesus utgör.
Inget vi bygger eller gör ovanpå den grunden gör oss mer eller mindre räddade.
Men det gör inte våra livsverk mindre betydelsefulla.
På den yttersta dagen kommer det visa sig vad, av det vi lagt ner våra liv på, som varit bestående och inte.

De vi som lärjungar får vara med och göra hand i hand med Jesus blir kvar och består.
Till exempel när vi hjälper den som är hjälplös, när vi tar hand om främlingen, när vi visar omsorg om andra, när vi delar med en annan vad vi fått tack vare Jesus.
Kort sagt när vi talar ut evangeliet i vår omgivning och våra handlingar gör det talet trovärdigt, blir det bygget bestående, därför att det bygger på Jesus.
Bygger vi istället med material som inte är eldfast eller bygger utanför grunden som Jesus är, blir bygget inte hållbart och bestående.

Jesus själv är grunden för våra liv och vår räddning.
Står vi först och främst stadigt på den grunden är det svårare för strömningar och nycker i och utanför kyrkan att rycka och slita oss hit och dit.

Står församlingen stadigt på klippan Kristus är det lättare att bygga med nya metoder när det krävs, samtidigt som man har visheten att hålla fast vid det beprövade när det är bäst.

Bygger församlingens och individens liv först och främst på Jesus, kommer också mindre i vägen för den helige Andes inflytande.

Det skapar möjlighet att leva ett liv i lyhördhet och samklang med Gud.

Det låter oss uppleva det spektakulära utan att segla iväg.

Det hjälper oss att vara ledda av Anden när vi möter andra.

Det skapar också förutsättningarna för ett livsbygge, där arkitekten Jesus kan kännas igen genom byggnaden.
Bygger du hela ditt liv på Jesus blir det också ett stabilt bygge som håller i alla slags väder.

Som individuella lärjungar och som församling bygger vi massor.
Vi bygger relationer, verksamheter och mycket annat.

Vi bygger hela tiden på det bygge som är Guds rike här och nu.
När vi hälsar på hos grannarna eller hjälper någon med bilen, så är vi vare sig vi tänker på det eller ej, representanter för Jesus.

Varje del av ditt liv är en del av ditt livsbygge.
Låt Jesus få vara med i alla delar av din vardag, så att bygget får bli stadigt.
Lev med honom så nära att din omgivning inte bara hör dig tala om Jesus, men också kan skymta honom, i ditt sätt att vara.

Det samma gäller församlingen.
Se till att det församlingen tillsammans bygger, först och främst har sin grund i Jesus själv.
Lägg andra församlingars modeller för framgång åt sidan.
Se också till att församlingens verksamheter och liv inte bygger mer på att upprepa det man alltid gjort, än på Jesu kärlek till människorna i den här bygden.

Lever ni i Jesu närhet och följer honom, så kommer ni ömsom att vandra på beprövade och trygga stigar och ömsom kommer hans steg att föra er in på nya stigar och nya färdsätt, för att möta de behov som finns i och utanför församlingen.

Att ta sina steg i takt med Jesus kan vara en utmaning.
Det kan betyda att man behöver ha mod att inte dras med i vad andra församlingar gör, på samma gång som man finner nya sätt att vara kyrka där man själv står.

Grunden för lärjungaskapet är inte metoder och modeller.
Grunden är inte heller fullständig anpassning till samhället.
Vi når inte fler människor med evangeliet genom att kopiera andra församlingar.
Vi når inte heller fler genom att tona ner Jesus till den grad att han inte går att känna igen.

Grunden är Jesus själv.
Grundbulten är att vi som individer och som församling lever vår vardag så nära Jesus, att andra inte undgår att skymta honom i våra liv.

Då blir vårt tal om en Gud som älskar trovärdigt.
Då blir vårt tal om nåd och förlåtelse trovärdigt.
Då blir vi också konkret Jesu utsträckta händer där vi finns till vardags.
Då blir bygget av Guds rike i ditt liv bestående.

Bygg din tillvaro på Jesus.

Damma av din bibel och gör det till en daglig vana att ha en liten andakt och bön för dig själv eller med andra.

På så sätt blir Jesus själv närmare i tanken och mer närvarande i hela din vardag.
När du lever nära Jesus och bygger din tillvaro på honom, får du också en större förmåga till klarsyn och vishet när du hör predikan, möter grannen eller surrar med arbetskamraten.
Sök Jesus först i allt det du gör, då bygger du på fast grund.

Jag vill avsluta med en text ur Psaltaren.

Ps 119:30-35
30Sanningens väg har jag valt,
dina lagar har jag för ögonen.
31Jag håller mig till dina lagbud,
svik mig inte, o Herre.
32Jag löper den väg dina bud visar,
ty du har vidgat min insikt.
33Visa mig, Herre, dina stadgars väg,
och jag skall följa den till slutet.
34Ge mig förstånd att lyda din lag,
att hålla den helt och fullt.
35Led min vandring efter dina bud,
den stigen går jag med glädje.

Vi ber.

Annonser
Publicerat i Predikningar, Skorped, Tro
%d bloggare gillar detta: